زمان و هزینه دو فاکتور بسیار مهم در هر پروژه عمرانی به حساب می آیند، و هرچه برای یک پروژه هزینه و زمان کمتری صرف شود سودآوری بالاتری برای سازندگان خواهد داشت. نرم افزار رویت نیز دقیقا برای برآورده کردن این دو عامل اساسی در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

از آنجایی که اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال در ساختمانهایی مثل بیمارستانها، مراکز تجاری و خرید، هتل ها و ساختمانهای بلند مرتبه دارای پیچیدگیهای خاص خود است و ممکن است در طول اجرای عملیات با چالش ها و مشکلاتی روبرو شود، از این رو مهندسین گروه آگرین در بخش رویت با مدل کردن کامل ساختمان در قسمت تاسیسات مکانیکال و الکتریکال سعی در رفع این چالش ها و تداخل های احتمالی قبل از اجرای پروژه می باشد.