طراحی و مشاوره گروه مهندسی آگرین  : 

مهمترین بخش مهندسی ساختمان قبل از هر عملیاتی طراحی اصولی و مناسب با شرایط محیطی و پیرامونی ساختمان است. از این رو گروه مهندسی آگرین در قسمت طراحی و مشاوره تاسیسات مکانیکال و الکتریکال با اتکا به تجربیات تیم مهندسی خود همواره سعی در ارایه مناسبترین و بهینه ترین نوع سیستم متناسب با ساختمان شما را دارد.

خدمات گروه مهندسی آگرین در قسمت طراحی و مشاوره شامل چهار قسمت فاز صفر، فاز 1 ، فاز2، و ازبیلت می شود، که در ادامه و مفصلا خدمات هر فاز تشریح میگردد:

فاز صفر:

خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز صفر ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

 • مطالعات شرایط اقلیمی و آب و هوایی پروژه.
 • مطالعات شرایط جغرافیایی محل پروژه.
 • ارایه جدول بیشینه دما و کمینه های محیط پروژه در تابستان و زمستان با توجه به جداول مربوطه.
 • ارایه پیشنهاد بهترین سیستم تهویه مطبوع متناسب با شرایط و کاربری پروژه.
 • ارایه توضیحات انواع سیستم تهویه مطبوع و معایب و مزایای آن جهت آشنایی کارفرما و انتخاب سیستم موردنظر.

فاز 1:

خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز 1 ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

 • ارایه پیشنهاد سیستم مناسب با شرایط ساختمان و محاسبات سرانگشتی بار ساختمان.
 • جانمایی ابتدایی و پیشنهادی داکت و بازشوهای مورد نیاز بر روی پلان معماری جهت هماهنگی با مهندسین معماری.
 • ارایه نقشه های تک خطی کانال کشی و لوله کشی و مسیرهای پیشنهادی.
 • ارایه پیشنهاد ابتدایی و حدودی جانمایی تجهیزات موتورخانه.
 • هماهنگی با مهندسین معماری جهت جانمایی تجهیزات سرمایش و گرمایش مورد نیاز بر روی بام یا محوطه پروژه.

فاز 2:

خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز 2 ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

 • ارایه محاسبات دقیق نرم افزاری به همراه دفترچه محاسبات برق و مکانیک.
 • ارایه نقشه های کامل و جامع به همراه سایز و جدول مشخصات تجهیزات و دیتایل های اجرایی.
 • چیدمان دقیق داکت های تاسیساتی.
 • چیدمان دقیق تجهیزات موتورخانه به همراه رایزر دیاگرام و دیاگرام لوله کشی موتورخانه.
 • جانمایی نهایی تجهیزات سرمایش و گرمایش در بام یا محوطه پروژه.
 • ارایه نقشه های کارگاهی یا Shop Drawing.

نقشه های AsBuilt:

پس از اتمام پروژه و پیش از بهره برداری به جهت تغییرات احتمالی در حین اجرای عملیات تاسیسات پروژه، در انتها با حضور مهندسین گروه اگرین برآوردهای مربوط به اجرا به عمل آمده و در نهایت نقشه های ازبیلت تهیه و در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

Revit:

زمان و هزینه دو فاکتور بسیار مهم در هر پروژه عمرانی به حساب می آیند، و هرچه برای یک پروژه هزینه و زمان کمتری صرف شود سودآوری بالاتری برای سازندگان خواهد داشت. نرم افزار رویت نیز دقیقا برای برآورده کردن این دو عامل اساسی در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

از آنجایی که اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال در ساختمانهایی مثل بیمارستانها، مراکز تجاری و خرید، هتل ها و ساختمانهای بلند مرتبه دارای پیچیدگیهای خاص خود است و ممکن است در طول اجرای عملیات با چالش ها و مشکلاتی روبرو شود، از این رو مهندسین گروه آگرین در بخش رویت با مدل کردن کامل ساختمان در قسمت تاسیسات مکانیکال و الکتریکال سعی در رفع این چالش ها و تداخل های احتمالی قبل از اجرای پروژه می باشد.

.