نظارت و اجرا گروه مهندسی آگرین  : 

اهمیت عملیات اجرای تاسیسات در روند ساخت پروژه بسیار حایز اهمیت است و کوچکترین خطا و اشتباه در حین اجرا باعث دردسرها و اعمال هزینه های زیادی در بعد از اتمام پروژه برای مالکین و ساکنین ساختمان خواهد شد.

این اشتباهات به صورتهای مختلف ممکن است توسط پیمانکاران یا کارگران در حین ساخت رخ دهد. مانند عدم عایقکاری مناسب لوله ها، عدم همترازی تجهیزات مثل پمپ ها، فن کویل ها و یا دستگاههای هواساز، عدم لوله کشی صحیح و آببندی اتصالات و موارد مشابه اینچنینی.

گروه مهندسی آگرین با بهره گیری از متخصصین و تکنسین های با تجربه و متعهد در بخش اجرا همواره سعی در اجرای اصولی و صحیح موارد مطرح شده جهت جلوگیری از خسارتهای احتمالی در حین و بعد از اتمام پروژه را دارد.